naziv
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА*

БИБЛИОГРАФСКА ГРАЂА О СРПСКОЈ И СЛОВЕНСКОЈ ЋИРИЛИЦИ

naziv
Мирослављево Jеванђеље, XII век

Почеци ћириличке писмености • Ћирило и Методије • Развој ћириличког писма у средњем веку • Рукописна ћирилица у српским средњовековним рукописима • Типови и називи писама • Писмо у књигама • Писмо у повељама, свитцима и у преписци • Палеографски албуми • Епиграфско писмо • Штампана ћирилица • Писмо у најстаријим српским штампаним књигама • Ћирилица као типографско писмо • Каталози словоливница / каталози слова штампарија • Приручници за обликовање српског писма • Буквари • Ћирилица у калиграфији • Каталози изложби посвећених ћириличком писму • Савремена српска ћирилица.

  База података библиографских јединица  

Уз библиографске јединице, када је било могуће (ауторска права, доступност), приложени су и потпуни текстови у електронском облику.
(Нaпомена: Израда библиографије је у току. Тренутно је доступно 350 библиографских јединица.)

George Zecevic Foundation, Fond Đorđe Zečević, Cyrillic alphabet. - Glagolitic alphabet. - Cyril and Methodius .- Cyrillic Palaeography.- Cyrillic script. - Cyrillic typography. - Bibliography of Cyrillic alphabet.

E-mail за коментар


* Фонд је основао Ђорђе Зечевић 1989. године при Српској академији наука и уметности. Фонд је на старању Одељења језика и књижевности САНУ.